Политика за рекламации

1. Всеки КЛИЕНТ има право да се откаже от един, повече или всички поръчани продукти (екземпляр на хартия) в срок до 14 дни от получаване на продуктите или да анулира поръчка, която още не е доставена.

2. Zografnasledstvo възстановява сумата на ПОТРЕБИТЕЛЯ само за доставени книги или други продукти на хартиен или друг носител, чиято цялост не е нарушена по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Сумата, заплатена вече от ПОТРЕБИТЕЛЯ подлежи на възстановяване, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ констатира дефекти или недостатъци, които пречат на смисловото възприемане на текста (само за книжните издания). При констатация на дефектeн продукт при получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Zografnasledstvo се ангажира той да бъде подменен с нов. Ако този продукт не е наличен, сумата подлежи на възстановяване.

3. При забавяне на доставката по вина на Zografnasledstvo, или при възникнал технически проблем, който възпрепятства нормалното функциониране на платформата, отново по вина на Zografnasledstvo, дружеството възстановява платената от потребителя сума, като поема за своя сметка всички банкови такси и други дължими суми, свързани с обработването на плащането. Ако забавянето на доставката или техническият проблем не са по вина на Интерек ЕООД,  Интерек ЕООД не носи отговорност за настъпилия проблем и в тези случаи не дължи възстановяване на сумата на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4. Възстановяването на сумите се извършва по банков път, на посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ банкова сметка или на картата, с която е извършено плащането. 

5. За анулиране на поръчката и възстановяване на сумата (в случаите, когато транзакцията вече е извършена от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ), ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да предостави на Zografnasledstvo в писмен вид на имейл emilian.vir@gmail.com следните данни:

– Номер, наименование на продукта

– Име на клиента

– Телефон и имейл за връзка

– IBAN

– Титуляр на сметка

– Касовият бон, получен от клиента по електронен път.

6. Транспортните разходи за връщане на продукти, закупени чрез онлайн платформата, са за сметка на Zografnasledstvo

7. Librum предоставя незабавно онлайн достъп до желаното от Вас съдържание. Съгласно нашите Общи условия, това означава че Вие се отказвате от правото си на отказ от поръчката. В противен случай ние отваряме врата за недобросъвестно ползване, крайният резултат от което ще бъде лишаването на нашите автори от подкрепата, която им оказваме посредством този модел на предлагане.

8. Потребителят има право да прави рекламация, както и да дава оценка за всяко дигитално произведение, като изпрати имейл на emilian.vir@gmail.com.

9. Zografnasledstvo си запазва правото да реализира анкета сред КЛИЕНТИТЕ относно качеството на предоставяните услуги чрез платформата Zografnasledstvo. Анкетата може да бъде изпратена по електронната поща на Потребителя или да бъде достъпна на онлайн платформата. 

Месечен абонамент
BGN9.50
Включва:
Достъп до цялата колекция за 1 месец.
Неограничен брой паралелни четци.
Персонализирани препоръки.
Възможност за оставяне на рецензии
Ежеседмични бюлетини с новини
Абонирай ме!
Годишен абонамент
BGN95
Включва:
Неограничен достъп за 1 година.
Неограничен брой паралелни четци.
Персонализирани препоръки.
Оставяне на рецензии
Ежеседмични бюлетини с новини
Приоритетно обслужване
Отстъпка 19 лв
Абонирай ме!