parallax background

Фондация Наследство на Зографската света обител

Добре дошли


Степента на съхраненост на писменото и документално наследство на Зограф е без аналог сред манастирите по българските земи, а стойността на сбирката е особено значима за широката общественост, както и за научната общност у нас и в чужбина. В този смисъл уреждането, обнародването и изследването на богатото наследство на Зографския манастир е задача от първостепенна важност.

Ето защо в края на 2015 г. Манастирският събор на нашата обител реши да създаде в родината ни една Фондация, наречена „Наследство на Зографската света обител". Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие с разпоредбите в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. С решение № 1 (дело № 264/2016) от 12 април 2016 г. на Софийския градски съд Фондацията бе вписана в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.