Добре дошли

Зографската света обител на Света Гора Атон е основана в началото на 10 век от трима братя от Охрид. Оттогава манастирът неизменно е едно от духовните средища за българския народ и въобще за Балканите. В него вече хиляда и сто години се принасят усърдни молитви за целия свят и се създават и съхраняват безценни свидетелства и паметници на християнската вяра и култура.
В периода на многовековно съществуване в обителта е събрана уникална и изключително богата ръкописна, архивна, библиотечна и иконна сбирка. Затова уреждането, обнародването и изследването на богатото наследство на Зографския манастир е задача от първостепенна важност.


Ето защо в края на 2015 г. Манастирският събор на нашата Обител реши да създаде в родината ни една Фондация, наречена „Наследство на Зографската света обител”. Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие с разпоредбите в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и се управлява от Манастирския събор. С решение № 1 (дело № 264/2016) от 12 април 2016 г. на Софийския градски съд Фондацията бе вписана в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.