екипи

12.01.2018 г.

Славистичен екип

проф. д-р. Маргарет Димитрова проф. д-р. Андрей Бояджиев доц. д-р. Петко Димитров Петков д-р. Любка Ненова д-р. Андрей Стефанов Бобев свещ. Козма Поповски проф. д-р. Климентина […]
12.01.2018 г.

Османски екип

    д-р. Григор Бойков – Изследовател в Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към СУ„Св. Климент Охридски“. Хоноруван преподавател към ИФ на СУ. – […]
12.01.2018 г.

Молдо-влахийски екип

    проф. д-р. Иван Билярски – Научен сътрудник към ИИсИ – БАН. Преподавател във Варненски свободен университет, Юридически факултет. – Научните му интереси са в […]
12.01.2018 г.

Научни екипи по Зографски проекти

  Екип Славянски ръкописи проф. Маргарет Димитрова (СУ) -ръководител проф. Климентина Иванова (КМНЦ-БАН/СУ) проф. Андрей Бояджиев (СУ) доц. Елисавета Мусакова (ИИИзк-БАН) доц. Петко Петков (СУ) д-р. […]