Проект: Издаване на „Каталог на славянските ръкописи от Зографската света обител (№ 406 – 577)“

Проект: Издаване на „Каталог на славянските ръкописи от Зографската света обител (№ 406 – 577)“

Представяне:

Този проект е част от многогодишната работа на група учени, обединени в издирването, инвентирането и описанието на славянски ръкописи от хранилищата на Зографската света обител. Проектът е и продължение на работата на учените, участвали в предишните етапи на изследователския проект наречен Зографски дигитален архив в СУ “Св. Климент Охридски”, който се осъществи в периода 2017-2019 г., подпомаган от Софийския университет, УКХ „Алма матер“ и Министерство на образованието и науката. В резултатът от извършената работа е публикуван том с описания на 119 ръкописа (Каталог на славянските ръкописи от Зографската света обител (№ 287 – 405), ISBN:978-954-770-443-5), създадена е дигитална платформа, в която е въведена информация от описани ръкописи в XML формат с цел тя да се свърже, с информационни масиви от другите манастирски архиви.

В библиотеката на манастира, в следствие на изследователската дейност на част от научния екип са инвентирани и дигитално заснети общо 577 славянски ръкописа и фрагменти. Част от тях още не са описани, а именно 172 ръкописа с инвентарни номера от 406 до 577.

За описанието и издаването на поредния том на каталог на неописаните ръкописи се предвиждат следните дейности:

  • Научни командировки до Зографската света обител с цел проучване на палеографските и кодикологичните черти на изследваните ръкописи;
  • Създаването на научни каталожни описания на изследваните ръкописи по предварително разработена и утвърдена методология от членовете на екипа;
  • Конвертиране на създадените описания на Зографските славянски ръкописи в XML формат и интегрирането им към дигиталната платформа;
  • Изработването на печатна версия, генерирана от създадените описания, на новокаталогизираните ръкописи;
  • Отпечатване на Каталог на славянските ръкописи от Зографската света обител (№ 406 – 577)

Заложените дейности се предвижда да се осъществят в рамките на две години. Предварителните разчети за нужният бюджет за осъществяването на проекта е 30 000 лева.