Дигитална библиотека

Инвентарен №: 9510

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Йеромонах Антоний Радивиловский

Място на издаване: Киев [Киево-Печерска лавра], 1671 г.

Житие и служба на св. Йоан Рилски. 1671

Най-старато печатно изднаие на жититието и службата (19.Х) на св. Йоан Рилски. Изданието е направено в Киево-Печерскта лавра (Киев, Украйна).

Библиографска информация:

Преподобнаго отца нашегѡ Іѡанна Рылскаго Житіе И всѧ Слꙋжба по Преданїю Церковномꙋ / за Благословеніем въ Бозѣ Превел его Милост господина Ѿца Иннокентїа Гиѕїелѧ Милостїю Божію архїмандрит св. Вел. и Чуд. Лаѵры Кіево Печерскїѧ. – Първо печ. изд. – Киев , 1671. – 88 с. : с ил. ; 20 см