Дигитална библиотека

Инвентарен №: 9486

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: В Будиме : писмени Кралев: всеучилища Пещанскаго

1814 г., 31 с.

(първо)

Кратко описание на Хилендарския манастир. 1814

Кирил Михайлович (17??-18??)

Библиографска информация:

Краткое ώписанiе Свѧтыѧ и преславныѧ Лаvры царскiя Хиландара во Свѧтой горѣ Аθонской сущиѧ / настоѧнiем и тщанiем Преподобнѣйшагω тоѧже Лаvри проигумена кvръ Кирiлла Мiхайловича родомъ ωт предѣли Фiлiппополскiѧ ради сербωвъ и болгарωвъ. -Будапеща, 1814, 31 с.; 19 см.

Заб: Каталог књига на језицима југословенских народа 1519-1867. 1973, No 1571