Дигитална библиотека

Инвентарен №: 600

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Киево-Печерска лавра

Киев, 1735 г., 578 с.

Служебник. 1735

Слճжебникъ – Киев, 1735. – 578 с., ил.; 31.5 см.