Дигитална библиотека

Инвентарен №: 4993

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Типографията на Л. Сомерова

Виена, 1865 г., 154 с.

(първо)

Сборнки от образци за изучаване на старобългарски. 1865

Момчилов, Иван Николов (1819-1869)

Билблиографска информация:

Сборникъ отъ образци за изучванье-то на старобългарскыя ѥзыкъ по сичко-то му развитіѥ, преведенъ и събранъ отъ Ив. Н. Момчилова. Първо изданіѥ. Издава тоже Ив. Н. Момчиловъ Въ Горня-Орѣховица. 1865. – Виена, 1865. – 154 с.; 19 см.

М. Стоянов, т.І, №5323