Дигитална библиотека

Инвентарен №: 3572

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Печатница на Дунавската област/Гранитски, Анастас Поппетров

Русе, 1867 г., 71 с.

(второ)

Кратко описание на светата и преславна гора Атонска. 1867

Антоний Хилендарец неизв..

Библиографска информация:

Кратко описаніе на Свѧтата и преславна гора Атонска. Издава са втори пѫтъ за полза та на общежителныѧ Хилендарскый мънастырь въ Света гора. Поправено отъ А. П. Гранитскаго. Русчюкъ. Печатницѫтѫ на Дунавскѫтѫ область. – Второ изд. – Русе, 1867, 71 с. ; 20 см.

М. Стоянов, т.І, №73