Дигитална библиотека

Инвентарен №: 27328

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Γαλατάν Τυπογραφία του Κάστορος

[Константинопол/ Галата], 1830 г., 32 с.

Служба за Св. петнадесет Тивериополски свещеномъченици. 1830 (гръцки)

Григорий Византисйски [Γρηγόριος ο Αδριανουπόλεως 1785-1860]

Ακολουθία των αγίων πεντεκαίδεκα ιερομαρτύρων των επί Ιουλιανού του Παραβάτου Μαρτυρησάντων εν Τιβεριουπόλει τη κοινώς καλουμένη Στρουμνίτζη / Κατά μεν το 1741 τύποις εκδοθείσα εν Μοσχοπόλει, δαπάνη της Σεβασμίας Μονής του εν αγίοις Πατρός ημών Ναούμ του Θαυματουργού. Ήδη δε συν Θεώ αγίω, τύποις καθαρωτέροις, και χαρακτήρσιν εκδίδοται και δεύτερον, σπουδή μεν και ιδία δαπάνη του εν αυτή τη Επαρχία ποτέ Αρχιερατεύσαντος ταπεινού Μητροπολίτου Τιβεριουπόλεως ή Στρουμνίνζης, νυν δε Ανδριανουπόλεως κυρίου Γρηγορίου του Βυζαντίου’ όπως διανέμηται δωρεάν τοις τε θείοις Ναοίς του Κυρίου ημών, και τοις φιλομάρτυσιν Ορθοδόξοις, υπέρ αφέσεως των πλημμελημάτων αυτού, και αιωνίου αναπαύσεως των γονέων αυτού Αναστασίου Προσκυνητού, και Σμαράγδας. – [Константинопол/Цариград], 1830. – 32 с.

 

Заб. Издател на службата е Одринският митрополит известен у нас като Григорий Византийски (Григорий ІІ, Адрианополски – 1785-1860). вж. тук и тук.