Дигитална библиотека

Инвентарен №: 25583

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Княжеско-Сербстей типографии

Белград, 1833 г., 95 с.

Часослов. 1833

Часослов, кой то содержава сички те денонощны молитвы, къщны и церковны на славенскїй язик: а нарѣжда и опредѣлѧва, коѧ кога и какво се чети на нашїй а славено-болгарскій. За болгарски те деца, кои то в болгарски те училища учат Свѧщено то писанїе на славенский іазык. – Белград, 1833. – 95 с.; 18 см.