Дигитална библиотека

Инвентарен №: 24778

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Киево-Печерска лавра

Киев, 1808 г., 382 с.

Часослов. 1808

Часословъ. – Киев, 1808. – 382 с., ил.;

 

Заб. Има приписки.