Дигитална библиотека

Инвентарен №: 24219

Издателство/Печатар: [Μιχαήλ Γκορας]

Мосхопол/[Εν Μοσχοπόλει], 1740 г., 47 с.

Служба на св. Наум Охридски. 1740 (гръцки)

Григорий Константинидис (Мосхополит) , [Γρηγόριος Κωνσταντινίδης - ?]

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ του οσιου και ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΑΟΥΜ του ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ, Του έν τω Λιδανίσκω Διαδόλεως κειμένου. Νεωστί τυπωθεΐσα, δαπάνη μέν των ευσεβών Χριστιανών, Διορθώσει δε του Πανοσιωτάτου καΐ λογιωτάτου έν Ίεροδιδασκάλοις Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου του Μοσχοπολίτου του καΐ τυπογρά- φου, και άφιερωθεισα τω Μακαριωτάτω Άρχιεπισκόπω Άχριδών, Κυρίω Κυρίω Ίωάσαφ. – Мосхопол, 1740. – 47 с.