Дигитална библиотека

Инвентарен №: 21560

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Печатница на в. Хакикат

Цариград, 1876 г., 36 с.

Отоманската конституция. 1876

Библиографска информация:

Оттоманската конституція, провъзгласена на 7 зилхидже 1293 (11/23 декемврий 1876). – Цариград, 1876. – 36 с.; 27 см.

М. Стоянов, т.І, №8196