Дигитална библиотека

Инвентарен №: 19546

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Печ. Петр Тимофеев Мстиславец

Вилнюс, 1575 г., 796 с.

Четириевангелие. 1575

[Eѵáггеліе]. – Вилнюс, 1575. – [395+3] л.; 30 см.

 

Заб. Екземплярът е непълен. В него липсват изображенията на евангелистите. Има заставки и инициали.