Дигитална библиотека

Инвентарен №: 19086

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Типография на Академията на науките

Санкт Петербург, 1745 г., 171 с.

(трето)

История за превземането на Йерусалим и Константинопол. 1745

Йосиф Флавий (ок. 37-100)., Нестор Искандер (ХV в.)

Библиографска информация:

Iсторiя разоранiи послѣднемъ святаго града  Iерусалiма и о взятiи Константiнополя столичнаго града греческой монархiи изъ разныхъ авторовь собранная. – Санкт Петербург, 1745. -[І]+170, ил.; 20 см.

 

Опсание на изданията в каталога на РГБ