Дигитална библиотека

Инвентарен №: 18784

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Типографии Уневския манастир

Унев, Украйна, 1696 г., 1096 с.

(второ)

Учително евангелие. 1696

Кирил Транквиллион, архим. (?-1646)

Eѵглїе ѹчителное на нл҃ѧ чрезъ весъ рокъ . и на празники Гд҃скиѧ и Бг҃ородичны и нарочитымъ с҃ты҄м ѹгодникѡмъ Бж҃іимъ , Составлена трѹдомъ Їеромонаха Кирилла Транквилїѡна. – Унив, 1696. – 1096 с., ил; [30 см.]

Заб. Автор на книгата е архим. Кирил Транквиллион(Ставровецки), (1646) вж. тук.