Дигитална библиотека

Инвентарен №: 18574

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня

Крагуемац, 1835 г., 218 с.

(първо)

Болгарска грамматика. 1835

Неофит Рилски (1793-1881)

Болгарска грамматіка : Сега Перво Сочинена отъ Неофѷта П. П. сճщаго изъ свѧщенныѧ обители Рылскіѧ, за ѹпотребленіе на Славеноболгарски те ѹчилища, а на свѣтъ издана отъ любородны те предстоѧтели за Болгарско то просвѣщеніе Г. братїѧ Мճстакови, Жители Бճкорешкіѧ, съ иждивеніе то на-общо то новосоставлено въ Габрово оучилище. Въ Крагճевцѣ : Ѹ Кнѧжеско-Сербской Типографїи, 1835. – Крагуевац, 1835. – 211+7 с.; 21 см.

Заб. В екземпляра има посвещение.

М. Стоянов, т.І, №5607