Дигитална библиотека

Инвентарен №: 18436

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Типография на Стефан Новакович

Виена, 1794 г., 206 с.

(първо)

Ръководство по славянска граматика. 1794

Авраам Мразович [Мразовић, Авраам (1756-1826)]

РՃководство къ славенстѣй грамматiцѣ во употребленїе славено-сербскихъ народныхъ училищъ. Издано трՃдомъ Авраама Мразовича. – Виена, 1794. – 206 с.; 19 см.