Дигитална библиотека

Инвентарен №: 17259

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Типография Тадея Дивитчияна

Цариград, 1853 г.

Борис, първият християнски цар на българите. 1853

Турноградска, Йосефина (1838 - ?)

Библиографска информация:

Борисъ, пръвы христіанскы царь на блъгарыты : Поблъгарена Исторїйска приказка, писана по Словенскыот Їосифинѫ Тѹрноградскѫ.  В Типография-та на Тадеия Дивичияна. – Цариград, 1853. – 30 с.; 15 см.

М. Стоянов, т.І, №6037.