Дигитална библиотека

Инвентарен №: 15462

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: В типографии Н. Степанова

Москва, 1838 г., 52 с.

Зараждането на новата българска литература. 1838

Юрий Венелин (1802-1839)

О зародышѣ новой болгарской литературы. – Москва, 1838. – 52 с.; 20,5 см.