Дигитална библиотека

Инвентарен №: 15287

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Университетской типографии

Москва, 1847 г., 52 с.

Введение в истории болгарских славян. 1847

Княжески, Захарий, (1810-1877)

Библиографска информаци:

Введенiе въ исторiи болгарскихъ славянъ: Вхождане в историята на българските славяне от 5-я век до 1396-та година: Печатат позволяется съ темъ, чтобы по отпечатание представлено было въ Цевзурный Комитетъ узаконенное число экземпляров. Москва. Мая 14-го, 1847 года. Ценсоръ И. Снегиревъ. – Москва, 1847. – 52 с.; 19 см.

М. Стоянов, т.І, №138