Дигитална библиотека

Инвентарен №: 13911

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Киево-Печерска лавра

Киев, 1729 г., 772 с.

Часослов. 1729

Часословъ. – Киев, 1729. – 772 с., ил.; 30 см.

 

Заб. Има приписки.