Дигитална библиотека

Инвентарен №: 6643

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Синодальная типография

Москва, 1794 г., 614 с.

Служебник. 1794

Слճжебникъ. – [Москва], 1794. – 614 с., ил.;