Дигитална библиотека

Серия: Библиотека "Към изворите"

Печатен ISBN: 978-954-770-466-4

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация "Наследство на Зографската света обител"

Света гора, 2022 г.

Радомиров псалтир (наборно и факсимилно издание)

Елисавета Мусакова - научна студия, Катрин Мери МакРобърт - научна студия, Лиляна Макарийоска - наборен текст

Новото издание на поредицата „Библиотека към изворите“ представя известния, извънредно ценен среднобългарски езиков и художествен паметник, Радомиров псалтир (Зогр. 59).

Изданието е в сътрудничество с Катрин Мери МакРобърт (Оксфордски университет), която представя свое изследване върху славянския текст на Псалтира. Върху палеографията и украсата на ръкописа своите наблюдения публикува Елисавета Мусакова (Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София). Наборният текст е дело македонската изследователка Лиляна Макарийоска (Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Университет „Св. св. Кирил и Методиј“, Скопје), радактиран от Катрин Мери МакРобърт и Екатерина Дикова (Институт по балканистика с център по тракология към БАН).

Псалтирът се издава в два тома. В първият е включен палеографски и текстологичен анализ, а също така и наборен текст. Вторият том е фототипно издание на паметника като копията са от дигиталната колекция на манастира.