Дигитална библиотека

Серия: Библиотека "Съвременни свидетели"

Печатен ISBN: 978-954-770-465-7

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация "Наследство на Зографската света обител"

Света гора, 2021 г., 272 с.

Преподобни Порфирий пророкът. Свидетелства. т.ІІ

Книгата съдържа 54 свидетелства от различни хора, повече или по-малко свързани с преподобни Порфирий Кавсокаливит. Чрез тях се разказват неизвестни случки и се разкриват непознати страни от дълбокия образ на един от най-чудните светци в историята на Православната църква. Убедително е засвидетелствана способността на преподобния отец да прониква в бъдещето и миналото, да вижда ясно скритото в телата и душите на хората и така да съдейства на тяхното изцерение.