Дигитална библиотека

Серия: Книгоиздаване

Печатен ISBN: 978-954-770-473-2

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация "Наследство на Зографската света обител"

Света гора, 2023 г., 240 с.

(първо)

Кратък молитвеник

Категория:

Изданието на „Краткия молитвеник“ е резултат от дълговременен труд по редактиране на текстовете в него, сверявайки с гръцките оригинали и църковнославянските преводи. Излиза в два формата – 105 х 145 мм. и 115 х 165 мм. с напълно аналогично съдържание и оформление.