Дигитална библиотека

Серия: Библиотека "Към изворите"

Печатен ISBN: 978-954-770-443-5

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация "Наследство на Зографската света обител"
© УКХ "Алма Матер"

Света гора, 2017 г., 285 с.

Каталог на славянските ръкописи от Зографската света обител (287-405)

Предложеният на вниманието на читателя каталог се явява продължение на издадения през 1994 г. Каталог на Зографските славянски ръкописи, описващ 286 ръкописа. Настоящето издание съдържа 119 кратки описания на славянски ръкописи, пазени в Зографската света обител – с инвентарни номера от 287 до 405 включително. Тези ръкописи не са били описвани досега – повечето са късни, предимно от края на XVIII – XX в.

В каталога се дават начални сведения за новооткритите ръкописи, така че да бъдат от полза на работещите с дигиталните копия, предоставени от Зографския манастир на библиотеката на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. В края на всяка каталожна статия има препратка към палеографския албум. Той съдържа черно-бели изображения от всички ръкописи, дигитално заснети в Зографската обител. При съставянето му водещо е желанието да се обхване, доколкото е възможно, разнообразието от почерци на книжовниците.

Съставянето на каталога бе извършено със съвместните усилия на Климентина Иванова, Елисавета Мусакова, свещ. Козма Поповски, Петко Петков, Андрей Бояджиев, Андрей Бобев, Любка Ненова и Маргарет Димитрова.

 

Под общата научна редакция на Климентина Иванова

Автори на описания: Климентина Иванова, Елисавета Мусакова, свещ. Козма Поповски, Петко Петков, Андрей Бояджиев, Андрей Бобев, Любка Ненова и Маргарет Димитрова

Книгата е издадена по проект: Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“. Част 1.

Книгата не е в продажба.