Дигитална библиотека

Серия: Библиотека "Духовни слънца"

Печатен ISBN: 978-954-770-467-1

Авторски права
© Зографска света обител

Света гора, 2022 г., 200 с.

(второ)

Светогорски отци и светогорски живот. Старецът хаджи Георги Атонски (1809 – 1886)

Преподобни Паисий Светогорец

В настоящето издание са обединени две от книгите на преподобни Паисий
Светогорец, които в предишни наши издания са издавани поотделно.
Решихме, че малката по обем книжка за стареца Хаджи Георги може да се
присъедини към спомените на преподобни Паисий за съвременните нему
светогорски отци, защото има единна с тях тематика.
Настоящето издание е обогатено с фотографии на някои от подвижниците,
предоставени ни братолюбиво от фототеката на Симонопетърските отци.
Голяма част от превода на „Светогорските отци“ беше извършен от нашия
брат, монах Антоний († 19.2.2000 г.), който предчувствайки кончината си, ни
завеща да довършим работата му, понеже смяташе, че книгата е много важна
за днешните хлабави в духовно отношение времена. Нека това издание е и
помен за него.