Дигитална библиотека

Серия: Поредица „Към изворите“

Печатен ISBN: 978-954-770-453-4

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация “Наследство на Зографската света обител“
© Петко Петков, свещ. Козма (Красимир) Поповски, Андрей Бояджиев

Света Гора, 2019 г., 272 с.

(първо)

Пергаментни кирилски откъслеци от библиотеката на Зографската света обител

Петко Петков, свещ. Козма(Красимир) Поповски, Андрей Бояджиев

Издаването на Зографските пергаментни кирилски откъслеци има за цел да представи някои от най-старите и ценни писмени паметници на Зографската света обител. Едни от представените тук фрагменти, като т. нар. Зографски листове, са отдавна известни в науката, други, като Зогр.288 (Студийски типик) или Зогр.289 (Последование на монашеско пострижение), бяха публикувани в последните години, без обаче техните издатели да са имали достъп до оригиналните ръкописи. Настоящото издание е плод на доброто сътрудничество между манастира и научната общност в България през последното десетилетие. Тук са представени дванадесет пергаментни фрагмента от XI до края на XIV век с разнообразно текстово съдържание, с различен палеографски и езиков облик, представящи част от многообразието, което манастирската библиотека е съхранила през вековете. Надяваме се настоящето издание да бъде полезно за изследователите на средновековните старини и да даде нови и ценни данни за духовността и словесната култура на православната монашеска общност на Света Гора.

Книгата е издадена по проект: Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“. Част 2.

Книгата не е в продажба.

Ако желаете да закупите книгата на хартиен носител, моля обадете се на +359 879 893 461 или пишете имейл на zograf.nasledstvo@gmail.com

Доставката е за сметка на получателя.