Дигитална библиотека

Печатен ISBN: 978-954-770-438-1

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация “Наследство на Зографската света обител“

Света гора, 2017 г., 250 с.

Нашата надежда

Архимандрит д-р Серафим

Никое човешко същество не е лишено от вътрешното чувство за това, че човекът не е създаден за мъка, а за блаженство. И колкото това чувство е по-развито, толкова по-дълбоко е страданието от сблъсъка със скърбите, които постоянно съпътстват човешкия живот.

Защо страдаме? Какъв е смисълът от скърбите? Можем ли да ги избегнем?

„Нашата надежда“, втората книга от трилогията на архимандрит Серафим, е прекрасен опит да бъдат показани истинските причини за неизбежните житейски скърби. В нея намираме и задълбочено разбиране къде трябва да бъде търсено действителното блаженство на създадения по Божий образ човек. Авторът използва известната проповед на Спасителя, Който говорел на хората от едно възвишение близо до Тивериадското море. Въз основа на провъзгласените от нашия Господ девет блаженства е изложено евангелското учение за  смисъла от следването на християнските добродетели и за последствията от съгласието с греха.