Дигитална библиотека

Печатен ISBN: 978-954-770-439-8

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация “Наследство на Зографската света обител“

Света гора, 2017 г., 378 с.

Нашата любов

Архимандрит д-р Серафим (Алексиев)

На Синайския връх Бог се явил на Моисей и дал Своя първи Завет към израилския народ. За потвърждение на това събитие Той написал по чуден начин върху две каменни плочи десет Свои основни заповеди към людете Си. За съжаление повечето израилтяни възприели Божиите наредби по един чисто юридически начин. Те ги изпълнявали формално, поради което не можели да достигнат истинска близост със Своя Творец.

При въплъщението Си Бог Слово явил на хората колко е недостатъчно за истинско богообщение подобно възприемане на Божиите заповеди. Господ показал, че тяхната същност е в любовта – към Бога и към ближния.

В третата част на трилогията, „Нашата любов“, архимандрит Серафим разкрива със свойственото си просто, но дълбоко слово какъв е новозаветният прочит на Синайските наредби, коя е главната им цел и как практически да вървим към нея.