Дигитална библиотека

Печатен ISBN: 978-954-770-437-4

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация “Наследство на Зографската света обител“

Света гора, 2017 г., 387 с.

Нашата вяра

Макариополски Епископ д-р Николай, Ахимандрит д-р Серафим

„Нашата вяра“ повече от половин столетие е книгата, която въвежда поколения българи в началата на православната вяра. В нея кратко и ясно са преразказани основните събития от свещената история на Стария Завет. Следва разказ за въплъщението на нашия Господ Иисус Христос и предаването на Новия благодатен Завет, усвоен завинаги от Христовата Църква чрез светите апостоли. Следващата част съдържа изяснение на богооткровените истини, изложени в Символа на вярата. Тук ще намерим и въвеждане в смисъла на християнския живот, изявен в църковните Тайнства. Последната част е посветена на християнското богослужение. Показани са най-съществените черти на православния храм, на свещенослужителите и на отделните църковни служби, като ударението е поставено върху светата Литургия – сърцето на благодатния и тайнствен живот в Христа.