Дигитална библиотека

Серия: Поредица „Към изворите“

Печатен ISBN: 978-954-770-440-4

Авторски права
© Зографска света обител
© Фондация “Наследство на Зографската света обител“

Света гора, 2017 г.

(Пето издание/Fifth edition)

История славянобългарска. критическо издание с превод и коментар

преподобни Пайсий Хилендарски

Тази книга е първият опит за критическо издание на История славянобългарска (Зогр. 43) от преп. Паисий Хилендарски. За основа е взет текстът на Зографската чернова, а липсващите от ръкописа листове са попълнени по Първия котленски препис, направен през 1765 г. от поп Стойко Владиславов, бъдещия епископ Софороний Врачански. В критическия апарат са включени варианти по шестте най-архаични преписа на о. Паисиевия труд. Изданието е придружено от нов превод на съвременен български книжовен език, отчитащ най-новите постижения на паисиезнанието. Предисловието и научният коментар към превода поставят Историята в естествения ѝ духовен и културен контекст, като тълкуват исторически личности, географски названия, реалии и понятия от средновековната и възрожденската ни история и култура. Изданието е снабдено с индекси и таблици, които го правят удобно за работа както за специалисти, така и за всички интересуващи се.

Книгата е плод от съвместната дейност на монашеското братство и учените сътрудници на манастира и убедително показва колко е важно научните изследвания върху християнската книжовност да се съчетават с църковна култура, както и обратно, вникването на вярващите в дълбочината на светоотеческото наследство да бъде придружено с филологическа и историческа прецизност. Надяваме се, че подобно издание ще принесе полза не само на науката и учените, но и на всички българи, като задълбочи разбирането им за родната история и за самите себе си, а с това ще съдейства и за тяхното духовно пробуждане и спасение.

 

Може да получите пълен достъп до всички книги, статии и периодични издания в нашата онлайн библиотека, като закупите абонаментен план. Цената на абонаментния план за един месец е 9.50 BGN лева, а за година 95 BGN.
Ако желаете да закупите книгата на хартиен носител, моля обадете се на +359 879 893 461 или пишете имейл на zograf.nasledstvo@gmail.com

Чети онлайнВход за абонатиНови клиенти

При закупен абонамент на това място ще се визуализира книгата.