Дигитална библиотека

Серия: Поредица „Образи“

Печатен ISBN: 978-954-770-441-1

Авторски права
© Зографска света обител

Света гора, 2017 г., 16 с.

Празнични икони от Зографския манастир

Албумът с празнични икони от Зографския манастир включва двадесет икони на Господските и Богородични празници, както и на неделите от Цветния триод.

При подбора на образите и начина на тяхното издаване се ръководехме предимно от действителната нужда за красиви икони, които биха могли да украсяват църковните аналои по време на съответните празници, както и домашните молитвени кътове. Затова решихме да ги издадем на отделни носители от стабилен каширан картон.

Издаваната сбирка съдържа образци от 17 – 19 в. Макар те да не принадлежат на признатия за върховен в иконописта византийски период, а представляват един по-отдалечен негов отблясък, то естетическата и духовната им стойност е извънредно висока. Те свидетелстват за непрекъсващата традиция на духовен живот и просветено от Бога художествено творчество на Света Гора и конкретно в Зографската света обител. Иконите могат да служат и като прекрасни образци за съвременните иконописци.

В настоящето издание си позволихме по естетически съображения на някои места да направим виртуален ретуш – предимно във фона и кантовете на иконите. В оригиналния им вид те могат да се видят в брошурата, съпровождаща иконите.