История на проектите

12.01.2018 г.

Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“

Проект: Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“ срок: 06.2016 – 12.2017 г. Източник на финансиране: УКХ “Алма Матер” Анотация: Българският Светогорски манастир „Св. Георги […]
07.03.2023 г.

Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“. Част 1.

07.03.2023 г.

Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“. Част 2.