Съвременни свидетели

В Зографската издателска поредица Библиотека •Съвременни свидетели• се публикуват текстове на наши съвременници, които със слово и живот свидетелстват за неизменното и вечно ново предание на Христовата Църква.