Проведе се международна научна конференция: Зографската обител сред атонската монашеска общност: исторически път и място за служение на словото

На 19 и 20 ноември 2019 година в Софийския университет се проведе втората международна конференция, посветена на културното наследство на Зографския манастир. Конференцията бе организирана от Фондация „Наследство на Зографската света обител“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски “. Поредното научно събитие е плод на няколкогодишното пълноценно партньорство между академичната общност и Зографската обител.

Повод за този научен форум бе 1100-годишнината на монашеската Зографска общност. Така наречената „Сводна зографска грамота“ дава сведния за нейното създаване в началото на Х век. Учени от България, Гърция, Русия, САЩ, Англия и Франция приеха поканата на организаторите да представят своите изследвания върху този документ, както и проучванията си върху ръкописното и архивно богатство на манастира, безценен свидетел за история и култура на атонското монашество.

(Програма на конференцията)

Гости на конференцията бяха отци от Зографската света обител, Неврокопският митрополит Серафим, епископ Герасим – главен секретар на Св. Синод, духовници от столицата и Софийската духовна семинария. Конференцията бе открита от зам. ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова, която отправи приветствени слова към участниците в научния форум.

През двата дни на конференцията бяха изнесени 34 доклада от над петдесетте участници. Различните изследвания бяха организирани в тематични групи. На първо място беше разгледана „Сводната грамота“ – нейната история, историческият контекст при нейното създаване, връзката ѝ с други документи, различни подходи при проучването ѝ. Група доклади на историческа тематика беше обединена под названието „Зограф в контекста на християнските средновековни държави и ранната Османска империя“. В две секции на конференцията бяха представени много нови факти от по-новата история на манастира (XVIII‒XIX в.) и неговите връзки със света.
Основен акцент през вторият ден на форума бяха теми върху ръкописното наследство на манастира, редовно присъстващи на научните събития, организирани от светата обител. В три доклада беше представена и работата на библиотечния екип по каталогизирането и дигитализирането на немалкия книжовен фонд на Зографската света обител.
В рамките на конференцията бяха представени и редица проекти за издаване на някои от най-ценните и важни паметници от манастирския архив – издания, които ще бъдат напълно или частично подкрепени на Фондацията на манастира. В зала „Яйцето“ на централното крило на университета аудиторията беше запозната и с вече осъществени издания, плод на сътрудничеството между Зографския манастир и Софийския университет, сред които Каталог на славянските ръкописи от Зографската света обител (от №287 до № 405), Зографски съборник – сборник текстове от конференцията през 2017 и от работните срещи, проведени от зографските научни екипи в периода 2016-2018 г. и Пергаментни кирилски откъслеци от библиотеката на Зографската света обител – наборно и факсимилно издание на дванадесет пергаментни фрагмента от XI до края на XIV век (линк).
Съпътстващо събитие към научната част на програмата бе и изложба, организирана с помощта на Университетска библиотека: „Зографската Света обител – път през вековете”. Представените на нея ценни паметници от манастирския архив, можеха да бъдат разгледани във фоайето на Университетската библиотека от 20 до 25 ноември 2019 г.. ( виж тук)