Османски екип

 

 
д-р. Григор Бойков
– Изследовател в Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към СУ„Св. Климент Охридски“. Хоноруван преподавател към ИФ на СУ.

– Научните му интереси са в областта на социалната, демографската, градската и архитектурната история на България и Балканите през османския период, османска палеография.

– Ръководител и координатор на направление Османски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

 
Мария Кипровска
– Изследовател в Центърът за регионални изследвания и анализи (ЦРИА) към СУ„Св. Климент Охридски“.

– Научните ѝ интереси са в областта на османска социална и политическа история, османското архитектурно наследство, държавно устройство и управленска структура на ранната Османска държава.

– Член на направление Османски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

 
д-р. Дамян Борисов
– Преподавател по история в ПУ “Паисий Хилендарски”, Филиал “Любен Каравелов” – Кърджали.

– Научните му интереси са в областта на османската история, османското културно-историческо наследство, история на България.

– Член на направление Османски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.

PhD. Phokion Kotzageorgis
– Assistant Professor in Early Modern Greek History at Aristotle University of Thessaloniki.

– Научните му интереси са в социална история, стара и нова история на Гърция, църковна история, историческа демография, история на  Балканския полуостров, османска история.

– Консултант и член на направление Османски архиви към проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“.