Контакти

Фондация „Наследство на Зографската Света Обител“

Адрес на управлението на Фондацията:

гр. София 1000, район "Възраждане", бул. „Стефан Стамболов" № 34, ет. 2, стая 206.

 

Телефон за контакти: +359 879 893 461

e-mail: zograf.nasledstvo@gmail.com

Официален сайт на Зографската Света Обител.

В сайта се съдържа подробна информация за поклонничество в манастира.