Дигитална библиотека

Серия: Поредица „Към изворите“

Печатен ISBN: 978-954-770-452-7

Авторски права
© Зографска света обител

Света Гора, 2019 г., 992 с.

Зографски съборник

Съставители: Димитър Пеев [гл. редактор], Маргарет Димитрова, Екатерина Дикова, Генчо Банев, Любка Ненова

Книгата е издадена по проект: Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“. Част 2.

Настоящият сборник представя научните изследвания в архива и библиотеката на Зографската света обител, извършени в периода 2016-2018 г. Проучването на ръкописния и документален фонд, както и каталогизацията на библиотеката се извършват от различни научни екипи, работещи по създаването на единна стратегия за описанието на манастирския архив, който сам по себе си е едно органично цяло. Стремежът към съвместен, “съборен“ труд определя заглавието на настоящия сборник. Естествено този стремеж не омаловажава индивидуалните изследователски подходи и опит, които имат немалък принос в изучаването на манастирската история и култура.

В сборника са представени основните направления, по които се работи през последните години – славянските ръкописи, певческите ръкописи, византийският, славянският, влахомолдавският и османският архив, архивът на XVIII и XIX в., както и каталогизацията на библиотеката.

Книгата не е в продажба.

 


Дигиталната версия на Съборника, качена в сайта е без приложението(илюстрациите).

Ако желаете да закупите книгата на хартиен носител, моля обадете се на +359 879 893 461 или пишете имейл на zograf.nasledstvo@gmail.com

Доставката е за сметка на получателя.