Дигитална библиотека

Инвентарен №: 638

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Печатницата на Т. Дивитчиана

Цариград, 1866 г., 35 с.

Надгробно пение. 1866

Панарет, митр. Пловдивски (1805-1883)

Библиографска информация:

Надгробное пѣніе или Послѣдованіе ѹтренное во свѧтѹю и Великѹю сѹббѡтѹ. – Цариград, 1866. – 40 с.; 21 см.

М. Стоянов, т.І, №5882