Дигитална библиотека

Инвентарен №: 4810

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Киево-Печерска лавра

Киев, 1796 г., 630 с.

Служебник. 1796

Слѹжебникъ. – Киев, 1796. – 630 с., ил.; 18 см.