Дигитална библиотека

Инвентарен №: 28831

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Винченцо Вукович

Венеция, 1561 г., 508 с.

Триод постен. 1561

Библиографска информация:

Трıпѣснецъ. – Венеция, 1561. – 254 л.; 30 см.