Дигитална библиотека

Инвентарен №: 26455

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Antonio Pinelli & Gian Pietro Pinelli, Venice

Венеция, 1626 г., 168 с.

Трите Литургии. 1626 (гръцки)

‘ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΙ τών εν αγίοις πατρών ημών Ιωάννου τού Χρυσοστόμου. Βασιλείου τού μεγάλου. Καί η τών προηγιασμήνων. – ‘Ενετίησιν[Венеция], 1626, 168 с; 20 см.