Дигитална библиотека

Инвентарен №: 25079

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Пано Теодосие [Славенско-Греческа типография, Венеция]

Венеция, 1808 г., 156 с.

(първо)

Чудеса на Пресвета Богородица. 1808

Агапий Ландос, мон. [- 1664]

Θαυμασια τησ υπεραγιασ Θεοτοκου сíесть ЧՃдеса Пресвѧты Богородицы. Преведеннѧ съ Греческагѡ Вїкентїемъ Ракичемъ Фенечкимъ, Ефимерїемъ Ц(е)ркве Славено-Сербскїѧ храма светагѡ Спνрїдона чՃдотворца въ Трїестѣ сՃщыѧ. На захтевье Г. Θомы Милиновича кՃпца и Гражданина Трїестинскогѡ и егѡже иждивенїемъ на Тνпъ издата. – Венеция, 1808, 8+147+1 с., ил.; 24 см.

Автор на това съчинение е монах Агапий Ландос от о. Крит +1664. Виж ТУК