Дигитална библиотека

Инвентарен №: 24204

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Авросий Памперей, йером.

Лайпциг/Виена, 1802 г., 142 с.

(първо)

За храма Живоприемни източник. Житие на св. Климент Охридски. 1802 (гръцки)

Никифор Калист Ксантопул [Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος, 1256-1335], Теофилакт, архиеп. Охридски [Θεοφύλακτος Αχριδών, 1055(?)- 1107]

Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοπούλου Περί συστάσεως του Σεβασμίου Οίκου της εν Κωνσταντινουπόλει Ζωοδόχου Πηγής, και των εν αυτώ υπερφυώς τελεσθέντων θαυμάτων. Και ο Βίος του εν Αγίοις Κλήμεντος Αρχιεπισκόπου Βουλγάρων, / συγγραφείς παρά του Αγιωτάτου Αρχιεπισκόπου της Πρώτης Ιουστινιανής Κυρίου Θεοφυλάκτου. Νυν πρώτον τύποις εκδοθέντα. Επιστασία Αμβροσίου ιερομοναχ. Παμπέρεως. – [[Εν Λειψία](Лайпциг)], 1802, – 142 с. вж. тук.

Заб. Издател на житието е йером. Авросий Памперей ( Αμβρόσιος Πάμπερις (1733 (?) – нач. 19 век)), родом от Мосхополис, служил в гръцката църква в Лайпциг. Подпомога различни гръцки издания във Виена и Лайпциг. (тук №2).