Дигитална библиотека

Инвентарен №: 2374

Серия: Сканирани от библиотеката

Издателство/Печатар: Княжеско-сръбска (Правителствена) книгопечатня

Белград, 1852 г., 188 с.

Житие на св. Григорий Омиритски. 1852

[йером. Аверкий Попстоянов (1802-1881)]