Дигитална библиотека

Инвентарен №: 19607

Издателство/Печатар: Киево-Печерска лавра

Киев, 1628 г., 428 с.

Авва Доротей, Църковни слова (поучения и слова). 1628

Доротей Газки, преп. (? - 620), (Δωρόθεος τῆς Γάζης)

Прп҄дбнагѡ о҃ца н҃шегѡ Дѡроѳеа поѹченiѧ д҃шеполезна различна , къ своимъ егѡ ѹченикомъ. – Киев, 1628. – 428 с., с.ил.: 20 см.


Втора книга подвързана в същото книжно тяло: Лимонар (Духовни полета), 1628. вж. тук.

Лiмонаръ сирѣчъ цвѣтникъ иже въ ст҃ы҄х оц҃а нашегѡ Софронїа Патрїархи Іерс҄лимскаго. Составлен же Іоанном Іеромонахомъ . в лѣто шестьсотное. – [Киев], 1628. – 380 с. [20 см.]

Йоан Мосх (ок.550-619)

Типография Спиридон Собол

Първо издание.